TEXEL - Het aantal Oekraïense vluchtelingen op Texel groeit wekelijks. Op dit moment vangt Texel 130 Oekraïense vluchtelingen op. Hiervan verblijven 106 vluchtelingen op de boot in Oudeschild, 21 verblijven in de chalets op Vakantiepark Europarcs aan de Postweg en 3 mensen zijn opgevangen door particulieren. Inmiddels volgen meerdere kinderen weer onderwijs en hebben verschillende vluchtelingen een baan op Texel.


Derdelanders

Eind vorige week zijn er 46 voornamelijk mannelijke vluchtelingen bijgekomen. Het gaat om zogeheten derdelanders, mensen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit die een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor Oekraïne hebben– veelal als student – en in aanmerking komen voor opvang. De komende dagen vindt de registratie in de basisadministratie plaats en worden officiële documenten door de Gemeente Texel gecheckt.

Werk & onderwijs

Inmiddels zijn er al verschillende Oekraïners die op Texel werken. Ook volgen Oekraïense kinderen onderwijs op basisschool de Bruinvis in Oudeschild en start de eerste groep oudere kinderen deze week op OSG De Hogeberg. Zij worden begeleid door medewerkers van de Schakel, de afdeling van Scholen aan Zee die gespecialiseerd is in Nederlands als tweede taal. Sommige leerlingen leggen momenteel online eindexamen af. Voor sommige medicijn studenten wordt de mogelijkheid gecreëerd om hun laatste praktijkopdracht ter voltooiing van hun studie te realiseren. Op deze wijze werken Texelse partijen samen om de Oekraïners zo goed mogelijk op te vangen en enigszins hun leven te laten hervatten.