TEXEL - “De gemeente begrijpt dat Tesselaars hun stem laten horen en zijn blij met de vriendelijke actie van vandaag,” aldus wethouder Kieft. Agrariërs staan er niet alleen voor, dat laat deze ludieke actie van de ‘Vrije Republiek Tessel’ ook duidelijk zien. “Hoe sterk dat Texel dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en dat ook uitdraagt.”

Wethouder Kieft onderstreept de bezorgdheid die vandaag werd geuit. “De stikstofproblematiek is er een van ons aller en moet naar redelijkheid opgelost worden.

De uitstoot van stikstof, of het nu komt door verkeer, boeren of uit een andere bron of als het is komen aanwaaien, is een probleem waar we gezamenlijk voor staan. En kan en mag niet alleen een probleem van de agrariërs zijn. Dit moeten we dus ook samen oppakken. Het is niet natuur of boeren, maar natuur en boeren.”

De gemeente richt zich in samenwerking met LTO en TOP op een brede vertegenwoordiging van Texelse belangen bij de provincie. Welke na de zomer in gesprek wil over de gebiedsgerichte aanpak.