TEXEL - De rechtbank vernietigt de standplaatsvergunning voor een ijskar op Texel, omdat de gemeente niet goed heeft gemotiveerd waarom de vergunning op 29 september 2021 is verleend. Ook oordeelt de rechtbank dat de gemeente daarom op onjuiste gronden op 4 oktober 2021 een verzoek om handhavend op te treden tegen de ijskar heeft afgewezen.


IJskar

De eigenaresse van de ijskar verkoopt al vijftien jaar ijs op een standplaats nabij de kruising Jan Ayeslag-Rommelpot op Texel. De bewoners van een woning nabij de standplaats hebben de gemeente op 16 augustus 2021, toen de eigenaresse daar nog zonder standplaatsvergunning stond, verzocht daar handhavend tegen op te treden. De gemeente heeft toen tegen de eigenaresse gezegd dat zij een vergunning moest aanvragen, waarna de gemeente een standplaatsvergunning heeft verleend. De bewoners hebben vervolgens bezwaar gemaakt tegen de standplaatsvergunning die de gemeente aan de eigenaresse van de ijskar heeft verleend. Volgens de bewoners is er sprake van strijd met het bestemmingsplan, onder meer door de vele zitplaatsen en de drukte rond de ijskar die tot vergroting van de verkeersonveiligheid leidt.


De gemeente heeft het verzoek om handhavend op te treden tegen de ijskar afgewezen. Zij hebben daarbij aangenomen dat de plaatsing van de ijskar en de verkoop van ijs geen overtreding is van het geldende bestemmingsplan.


De gemeente beaamt dat de verkeerssituatie ter plekke niet ideaal is. De oorzaak ligt volgens de gemeente echter in de onveilige kruising en is niet het gevolg van de standplaats van de ijskar. De gemeente wil daarom het kruispunt herinrichten om het veiliger te maken, maar dit staat los van deze zaak.


Oordeel rechtbank

Dat de ijskar en de verkoop van ijs in dit geval geen overtreding veroorzaken van het geldende bestemmingsplan, is volgens de rechtbank onjuist. Het innemen van een standplaats met een ijskraam past onder meer niet in de bestemming, omdat de rechtbank het bedrijf van eiseres ziet als een horecabedrijf. In de regels staat namelijk dat dit een bedrijf is, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt . Bij de ijskar zijn ruim 30 zitplaatsen gemaakt, waar het ijs ter plekke kan worden opgegeten. Volgens de rechtbank had de gemeente daarom moeten motiveren waarom ze dan toch de standplaatsvergunning heeft verleend. Dit heeft ze niet gedaan.


De rechtbank concludeert verder dat de gemeente niet zorgvuldig heeft onderzocht of de verkoop van ijs op deze plek bijdraagt aan een verkeersonveilige situatie. De politie heeft wel onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid ter plaatse, maar dat was in december 2021, toen de ijskar niet op de standplaats stond.


De rechtbank vernietigt het besluit waarin de gemeente de standplaatsvergunning verstrekt en het besluit waarin het verzoek om handhaving is afgewezen. De gemeente moet binnen acht weken nieuwe besluiten nemen.