TEXEL - Gemeente Texel en woningcorporatie Woontij hebben op 29 november 2018 het startsein gegeven voor de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen. Een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg.

Verdeeld over meerdere woonerven komen er 140 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen, functies en types. De oplevering vindt vanaf medio 2018 gefaseerd plaats.

Duurzaamheid, innovatie en samen leven staan centraal

De Tuunen bevindt zich ter hoogte van de Marsweg en de Kadijksweg in Den Burg. De buurt heeft een innovatief en duurzaam karakter. De woningen staan in een groene omgeving en zijn energiezuinig, sommige zijn zelfs energieneutraal. Een groot deel van de woningen is daarnaast flexibel en verplaatsbaar waardoor ze in de toekomst kunnen worden aangepast naar de woonvraag van dat moment. In Buurtskap de Tuunen staat samen leven centraal. Zo worden buitenruimte en voorzieningen zoals parkeerplaatsen, schuren en tuinen gedeeld. Verder is de buurt ontworpen op basis van de Texelprincipes. In de opzet van de buurt komen met name vertrek vanuit natuur en landschap’, ‘ga voor echt Tessels en Texels eigen’ en ‘ruim lekker op en revitaliseer’ tot uiting.

“Mijn inzet: lage huren en lage energierekening voor Texelaars. Deze woningen zijn een kans voor mensen die nu te duur huren in de particuliere markt. Ook geven we zo lucht aan werknemers op Texel. Duurzaamheid, mooi landschap en goedkoop wonen combineren we in De Tuunen. En dat gaan we ook doen in de andere dorpen.” aldus wethouder Eric Hercules.

Impuls aan woningvoorraad

De buurt omvat 100 sociale huurwoningen waarvan er 20 bestemd zijn voor projecten van begeleid wonen door zorginstellingen ‘Het Huis van tante Jans’ en ‘De Novalishoeve’. Daarnaast is er in de Tuunen ruimte voor de ontwikkeling van 15 koopwoningen en 15 vrije sector huurwoningen. En er zijn 4 vrije sector kavels beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap. In De Tuunen is ook ruimte voor 6 tiny houses: dit zijn kleine modulaire woningen met een minimale ecologische voetafdruk. Met de ontwikkeling van deze 140 woningen geven de gemeente en Woontij een positieve impuls aan de woningvoorraad op Texel. Jan van Andel, directeur Woontij licht toe: “Het nieuwe aanbod brengt de doorstroming van de woningmarkt op gang. Hierdoor komen ook elders op Texel bestaande woningen vrij. En onze verwachting is dat met deze nieuwe woningen de wachttijd op een sociale huurwoning daalt.”.

Start verkoop en verhuur woningen

De gemeente start begin 2018 met de verkoop van de vrije sector kavels. Meer informatie hierover staat op texel.nl/detuunen. Woontij start medio februari 2018 met de werving van bewoners voor de sociale huurwoningen. Voor meer informatie hierover kan men terecht op woontij.nl