TEXEL - De gemeente Texel en stichting Woontij gaan samenwerken om te voorkomen dat huurders als gevolg van een huurachterstand uit huis worden gezet. Op donderdag 21 februari ondertekenden wethouder Jaap Vlaming en directeur Jan van Andel van Stichting Woontij daarom de samenwerkingsovereenkomst ‘Preventie Huisuitzettingen’.

De gemeente en Woontij willen huurachterstanden voorkomen door intensiever samen te gaan werken. Als Woontij signaleert dat een huurder problemen heeft met het (tijdig) betalen van huur, wordt de inwoner doorverwezen naar het Sociaal Team van de gemeente Texel. Als de inwoner daar toestemming voor geeft, bespreekt Woontij de situatie tijdens het maandelijks overleg dat Woontij en het Sociaal Team met elkaar hebben. Vervolgens maken de huurder, zijn of haar klantmanager vanuit het Sociaal Team en Woontij een plan van aanpak voor een structurele oplossing.

Brede samenwerking
Veel gemeenten en woningbouwcorporaties in het land werken al op deze manier met elkaar en met andere maatschappelijke partners samen. Ook op Texel werken Woontij, Texels Welzijn, Young4Ever, Kerk en Minima en het Sociaal Team met elkaar samen om het ontstaan van financiële problemen te voorkomen en eerder bij (dreigende) schuldensituaties betrokken te worden.

Versterken deskundigheid
De ondertekening vond plaats tijdens een workshop hoe om te gaan met schuldenproblematiek op Texel, die de gemeente in samenwerking met het Nibud organiseerde. De workshop is een vervolg op een eerdere workshop waarin het herkennen en bespreekbaar maken van financiële problematiek centraal stond.

Medewerkers van Woontij, Sociaal Team en tal van partners in zorg en welzijn namen deel om de deskundigheid op het gebied van schuldhulpverlening en preventie te versterken. Wethouder Vlaming lichtte nog het belang toe van de ondertekening: “Iedereen in de Texelse samenleving moet mee kunnen doen. Ook inwoners die tijdelijk of langer financieel in zwaar weer zitten, willen we binnenboord houden. Niemand mag ‘verdrinken’. Met het convenant dragen we er aan bij dat mensen de mogelijkheid krijgen de draad weer op te pakken en kunnen we erger voorkomen.”

Tijdig signaleren
Met tijdig signaleren en actief advies en hulp aanbieden, is het ontstaan en uit de hand lopen van financiële problemen te voorkomen. Om die reden besteden genoemde partijen aandacht aan voorlichting aan de Texelse inwoners. Doel daarvan is om inwoners te attenderen op mogelijkheden die er zijn om ‘Grip op de Knip’ te houden en de taboesfeer te doorbreken bij het hulp zoeken als uitgaven en inkomsten uit de pas gaan lopen. Inwoners kunnen voor tips en adviezen o.a. terecht op www.texel.nl/gripopdeknip.

Maak een eigen geldplan
De gemeente Texel heeft in samenwerking met het Nibud geldplannen (www.startpuntgeldzaken.nl/texel) ter beschikking gesteld aan inwoners van Texel. Als inwoners orde op zaken willen stellen in hun financiën, kunnen ze gebruik maken van een geldplan. Ook voor jongeren die 18 jaar worden is er een geldplan beschikbaar. En er zijn ook nog andere geldplannen, bijvoorbeeld voor als inwoners met pensioen gaan.