DEN BURG - Vijf scholen in Den Burg verhuizen deze meivakantie naar het nieuwe onderwijscentrum De Skool, waaronder de Fontein en de Jozefschool. Nu duidelijk is wanneer de locaties vrijkomen kan de markt worden benaderd voor de ontwikkeling van deze oude schoollocaties. Het college stelt de gemeenteraad voor om hiervoor een ontwikkel- en tenderstrategie te starten. Dit voorstel wordt in de commissie en raadsvergadering van mei behandeld. De gemeente Texel beoogt woningbouw voor beide locaties.


Ontwikkel- en tenderstrategie

De gemeente start een tenderprocedure en daagt de markt uit om op basis van wensen en eisen tot een optimaal plan te komen en een grondbieding te doen. Het vertrekpunt van deze procedure is het tekort aan (betaalbare) woningen op Texel en daarmee de maatschappelijke noodzaak voor nieuwbouw waar dat kan. Op deze locaties is nieuwbouw mogelijk en daarmee zijn de functies van deze locaties bepaald.

Aan de hand van een stedenbouwkundige analyse is bepaald hoeveel woningen op deze locaties gebouwd kunnen worden. Voor beide locaties is het (deels) behouden van de huidige bebouwing het uitgangspunt. Deze tenderprocedure duurt ongeveer een half jaar, zodat de partij die de tender wint begin 2023 kan starten met de benodigde stappen om tot herontwikkeling te komen.

Tijdelijk gebruik

Vanaf deze zomer kunnen de locaties via een gespecialiseerd vastgoedbeheerder ongeveer anderhalf jaar ingezet worden voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe de schoolgebouwen ingezet kunnen worden voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen ter vervanging van de woonplekken op de boot in Oudeschild.