DEN BURG - Vanwege de Corona crisis neemt de gemeente extra maatregelen om de Texelse economie te ondersteunen. Zo krijgen lokale ondernemers waar mogelijk voorrang bij opdrachten voor de gemeente. Ook stelt de gemeenteraad een budget van € 150.000 ter beschikking voor de economische stimulering. Wethouder Huisman roept iedereen op de Texelse economie te steunen: “Of je nu particulier bent of als bedrijf geld uitgeeft, probeer dat zoveel mogelijk lokaal te doen. Wat in de Texelse economie wordt uitgegeven, blijft op het eiland.”


Voorrang opdrachten tot € 214.000
Lokale ondernemers krijgen waar mogelijk voorrang bij opdrachten voor de gemeente. Dit is mogelijk voor opdrachten die binnen de Europese grens van € 214.000 blijven. Deze grens geldt ook als het gaat om meerjarige opdrachten. Er moet dan worden gekeken naar de totale besteding.

€ 150.000 voor economische stimulering
De gemeenteraad stelt een budget van € 150.000 ter beschikking ten behoeve van economische stimulering. Dit budget is bedoeld om plannen te stimuleren die de dalende omzetten enigszins tegengaan. Vanuit het bedrijfsleven kunnen aanvragen worden gedaan voor plannen die op korte termijn sectorbreed kunnen worden opgepakt.

Economisch loket
Initiatieven voor de stimuleringsregeling kan men aanmelden bij het economisch loket dat de gemeente heeft geopend. Het economisch loket is bedoeld voor vragen, verzoeken en initiatieven met betrekking tot de Texelse economie en het toerisme. Ook wordt informatie verstrekt over ondersteuningsmaatregelen. Het loket is bereikbaar via gemeente@texel.nl onder vermelding van ‘economisch loket’ en uw NAW-gegevens.

Eerdere maatregelen
Eerder heeft de gemeente al besloten dat ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en -facturen kunnen aanvragen. Ook worden geen nieuwe aanslagen verstuurd. Informatie hierover staat op de ondernemerspagina op de gemeentelijke website.