TEXEL - Vanmorgen is de gemeente Texel gestart met het opruimen van de stroken etiketten van Coca-Cola, afkomstig uit een container van een vrachtschip. De stroken etiketten liggen langs de gehele westkust verspreid. De verwachting is dat woensdag alles is opgeruimd.

Met de verzekeraar van de rederij is afgesproken dat de gemeente samen met een aannemer de wikkels etiketten op het strand opruimt.  In een dergelijk geval is de eigenaar van de vracht  verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen van het aangespoelde materiaal.

Strandbezoekers hebben gisteren al wikkels opgeruimd. Mocht u naar het strand gaan, dan kunt u helpen door de wikkels te verzamelen en ze op hopen op het strand neer te leggen. Nog beter is ze mee te nemen naar het strandslag en ze in de containers te gooien.

Vanwege de vervuiling van de wikkels (zand, teer etc.) wordt momenteel onderzocht of de wikkels als plastic afval afgevoerd mogen worden.