TEXEL - In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. De gemeente Texel beheert deze gegevens voor haar inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Deze gegevens worden meestal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover noodzakelijk voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de gemeentelijke basisregistratie. Welke informatie dat is, bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verzoek om geheimhouding in enkele gevallen
De hierboven bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om uw gegevens uit de basisregistratie. Voor deze verstrekkingen kunt u schriftelijk geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Afschrift ontvangers van uw gegevens
Wilt u weten aan wie de afgelopen jaren gegevens over u of uw minderjarige kinderen zijn verstrekt? Dan kunt u schriftelijk een overzicht opvragen. Binnen enkele weken krijgt u dit overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Stuur een schriftelijk verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de gemeente Texel, Postbus 200, 1790AE Den Burg.

Kloppen uw gegevens misschien niet?
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Controleer uw BRP-gegevens op mijn.overheid.nl (inloggen met uw Digi D-code) of neem tijdens onze openingstijden contact op met het team Gemeentewinkel / afdeling Advies en Ondersteuning van de gemeente Texel, gedurende openingstijden.

Meer weten over de BRP?
Lees de informatie van de rijksoverheid.