TEXEL - Binnenkort begint het strandseizoen: vanaf 15 april mogen er weer strandhuisjes geplaatst worden op de Texelse stranden. Op een aantal strandslagen is het strand echter erg smal en laag geworden door de afgelopen winterstormen. Hierdoor is het niet veilig hier strandhuisjes te plaatsen. Daarom hebben de gemeente, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat besloten op deze strandslagen geen huisjes toe te staan. Het betreft paal 15 noord én zuid, paal 17 zuid en paal 19 zuid.

De betrokken partijen hebben alles op alles gezet om plaatsing van de huisjes toch mogelijk te maken. Op veel plaatsen is dit gelukt – door bijvoorbeeld suppleties – maar niet overal, omdat de mate van afslag bepaald wordt door onder meer golfoploop, strandhoofden en waterdiepte voor de kust.

Opslagmogelijkheden op parkeerterrein

Huisjeseigenaren die dit treft, zijn geïnformeerd. Zij mogen hun huisje – als zij geen andere opslagmogelijkheid hebben – stallen op het parkeerterrein van paal 15 of 17. Onderhoud uitvoeren aan de strandhuisjes is hier niet toegestaan om verontreiniging te voorkomen.

Volgend seizoen

Medio mei bekijken het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de gemeente of de situatie veranderd is, en of, en zo ja waar, strandhuisjes alsnog geplaatst kunnen worden. De verwachting is echter dat de huisjes pas volgend zomerseizoen weer geplaatst kunnen worden. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden: toenemende weersextremen maken de exploitatie van het strand steeds vaker moeilijk.