TEXEL - Op de Algemene begraafplaats aan de Kogerstraat bevinden zich vier gemeentegraven. Tot voor kort hadden deze graven geen gedenksteen. De gemeente plaatst op deze graven een gedenksteen zodat ook deze graven herkenbaar zijn. Het gaat om graven van mensen die op kosten van de gemeente begraven zijn.


Op 4 mei 2019 is door het 4 en 5 mei comité Texel bloemen gelegd op het gemeentegraf van een drenkeling die op Texel aangespoeld is. Naar aanleiding hiervan is van diverse kanten gevraagd of er een gedenksteen op dit graf geplaatst kon komen. De gemeente heeft besloten om op alle gemeentegraven een gedenksteen te plaatsen. Inmiddels zijn 3 herdenkstenen geplaatst.

De laatste steen wordt geplaatst zodra deze klaar is. Door corona is de levering van het materiaal vertraagd.