DEN BURG - Het fietspad langs de Georgiëweg in Den Burg is aan vernieuwing toe: de wortelgroei van de bomen langs de weg zorgen voor veel hobbels en scheuren in het asfalt. Daarom start aannemer Van der Meer in de loop van de week van 17 januari met het opbreken van de huidige verharding. Vanaf 7 februari wordt het beton voor het nieuwe fietspad aangebracht.


In de afgelopen jaren zijn al regelmatig reparaties uitgevoerd om de overlast door de wortelgroei van de rij Canadese populieren tot een minimum te beperken. Het resultaat hiervan is echter niet toekomstbestendig. Daarom is nu besloten het asfalt te vervangen door beton. Er wordt gebruikgemaakt van een zandkleurige uitvoering. Hiermee sluit het visueel aan op het fietspad langs Akenbuurt.

Behoud bomen

Randvoorwaarde bij het vernieuwen van het fietspad, was het behouden van de populieren. De bomen zijn nog in goede staat. Bij de vervanging van het fietspad wordt een wortelscherm aangebracht. Hiermee wordt wortelopdruk voorkomen. De boomwortels worden waar nodig voorafgaand door een gespecialiseerd bedrijf gesnoeid. De uitvoering in beton waarborgt dat boomwortels geen schade aan kunnen brengen aan het nieuwe fietspad. Dit is voor de bomen en het fietspad een duurzame oplossing.

Aannemer Van der Meer Grondverzet uit Scharnegoutum voert de werkzaamheden uit. Het vernieuwde fietspad Georgiëweg is naar verwachting vanaf 1 april begaanbaar.