TEXEL - Gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland knipte afgelopen vrijdag samen met wethouder Edo Kooiman symbolisch het lint door om daarmee het fietspad door de Eierlandse duinen officieel te openen. Hiermee wordt een eerste mijlpaal afgesloten in het in totaal 30 km lange fietspaden bestand van Staatsbosbeheer dat gereconstrueerd wordt.


“Ontzettend mooi hoe de gemeente Texel dit fietspad in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de omgevingsdienst Noord- Holland Noord en Staatsbosbeheer zo snel voor elkaar heeft gekregen”, aldus gedeputeerde Esther Rommel. De gedeputeerde fietste voor de gelegenheid samen met wethouder Kooiman over het pas geheel vernieuwde en verbrede fietspad.

Steun provincie
Wethouder Kooiman sprak zijn dank uit aan de provincie: “In 1992 waren er al plannen om dit fietspad aan te pakken. Dankzij een vruchtbare samenwerking tussen Staatsbosbeheer, gemeente en de provincie Noord-Holland is het nu eindelijk gelukt. De provincie heeft hier een belangrijke rol in gehad zowel door een financiële bijdrage alsook de steun bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Het fietspad was toe aan vernieuwing vanwege de toegenomen intensiteit van fietsverkeer.”

Eerste fietspad
Het fietspad is een van de meest bereden fietspaden op Texel. Het loopt van de Ruigendijk vlak buiten De Koog tot aan de vuurtoren in De Cocksdorp. Het is geheel in beton uitgevoerd en waar mogelijk verbreed tot 3,5 meter. Het fietspad maakt deel uit van een fietspadenbestand van in totale lengte 30 km dat de gemeente in onderhoud en beheer heeft voor Staatsbosbeheer.