TEXEL - In de week van 8 juni wordt een aantal verdachte locaties rondom het fietspad Zanddijk nader onderzocht op mogelijk achtergebleven niet geëxplodeerde explosieven. Dit ter voorbereiding op werkzaamheden voor de vernieuwing en verbreding van het fietspad. Hinder voor fietsers blijft nu beperkt.


Minimale hinder
De hinder voor het fiets- en wegverkeer is minimaal omdat alle nu te onderzoeken locaties naast het fietspad/weg liggen en fietsers gebruik kunnen blijven maken van het fietspad. Deze locaties zijn het resultaat van eerder onderzoek naar niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Vergunningen aangevraagd
De vergunningen benodigd voor de verbreding van het fietspad zijn inmiddels door Staatsbosbeheer als eigenaar aangevraagd. Tijdige aanvraag is nodig om vòòr het zomerseizoen van 2021 een nieuw fietspad in gebruik te kunnen nemen.

Verkeersbesluit
Ook is door de gemeente Texel het verkeersbesluit genomen om de Zanddijk om te kunnen bouwen tot een fietsstraat. Met name de fietsstraat is onderwerp van discussie bij direct belanghebbenden. Hierover gaan de gemeente en Staatsbosbeheer ook nog in gesprek met hen.

Bijeenkomst direct belanghebbenden
Momenteel wordt nog onderzocht wanneer een bijeenkomst wordt georganiseerd voor direct belanghebbenden. Zij ontvangen daar binnenkort bericht over.

Achtergrond vernieuwing fietspad Zanddijk
Het druk bereden fietspad door de Eierlandse duinen tussen De Koog en De Cocksdorp is het eerste fietspad in een reeks op Texel dat wordt gereconstrueerd. Het 7,5 kilometer lange fietspad wordt verbreed tot 3.50 m en in beton uitgevoerd. Omdat het fietspad in zijn geheel in Natura 2000 gebied ligt, dient elke vierkante meter die door de verbreding van het fietspad van het duingebied wordt ‘afgesnoept’, gecompenseerd te worden in de directe omgeving. Uit deze compensatie voorwaarde is het voorstel van de fietsstraat ontstaan. Een fietsstraat houdt in dat fietsers en auto’ s het beschikbare (rode) asfalt delen. Het parallel liggende fietspad over ongeveer 1300 meter wordt dan teruggegeven aan de natuur. De toegestane snelheid op de fietsstraat wordt dan teruggebracht tot 30 km/u.