OUDESCHILD - Maandag 10 juni zijn de eerste woningen voor de nieuwe woonwijk De Tuunen op Texel gearriveerd. De woningen zijn door het bedrijf Skilpod al grotendeels gebouwd in België. De grootste stukken zijn per schip via Antwerpen naar de haven van Oudeschild vervoerd.

De woningen worden de komende dagen geplaatst in De Tuunen, in het deel dat aansluit op de bestaande bebouwing tussen de Kadijksweg en de Vuurvlinder.

Het plaatsen en afbouwen van de woningen gebeurt in ongeveer drie weken. Daarna worden de aansluitingen op de nutsvoorzieningen gemaakt en volgt het aanleggen van de paden en parkeerplaatsen. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners eind juli hun nieuwe woningen betrekken.