DEN BURG - Maar liefst 110 mensen bezochten de themabijeenkomst over monumenten die op 10 april plaatsvond in het gemeentehuis. Het was voor het eerst dat de gemeente een dergelijke bijeenkomst organiseerde. Sprekers namens de gemeente, Monumentenwacht Noord-Holland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds vertelden onder andere over de financiering en subsidies rond monumenten. Het merendeel van de bezoekers is eigenaar van een monument.

Er was veel aandacht voor de subsidieregelingen rond gemeentelijke monumenten en de nieuwe subsidie voor het onderhoud van rijksmonumenten die als woonhuis worden gebruikt. Deze subsidieregeling is in de plaats gekomen van de fiscale aftrekregeling. De Monumentenwacht Noord-Holland presenteerde de technische ondersteuningscapaciteiten bij onderhoud en verduurzaming van monumenten. Het Nationaal Restauratiefonds – de grootste financier van het Rijksprogramma voor de instandhouding van monumenten - gaf een handleiding over het vinden van passende financiering bij restauratie of verduurzaming. Stichting Dorpsherstel Texel was aanwezig met een stand. De aanwezigen stelden veel vragen over onder andere verduurzamingsmethoden en gaven positieve feedback. De gemeente organiseert volgend jaar een tweede themabijeenkomst over de verduurzaming van monumenten

Meer weten?
Alle informatie die tijdens de bijeenkomst aan bod kwam vindt u ook op www.monumenten.nl.