DEN BURG - In 2020 is de Emmalaan heringericht waarbij fietsers en automobilisten gebruik maken van dezelfde rijbaan. Hoewel de Emmalaan verkeerstechnisch veilig is, blijkt uit een belevingsonderzoek dat veel gebruikers zich hier niet veilig voelen. De gemeenteraad besloot daarom in december 2021 om aparte fietspaden te realiseren. Met als doel dat de Emmalaan een prettige weg wordt waar iedereen graag gebruik van maakt. Afgelopen maanden is gewerkt aan varianten voor deze inrichting. Die worden binnenkort voorgelegd aan belanghebbenden.


Proces

De aanleg van de fietspaden gaat stapsgewijs. Een onafhankelijk verkeerskundig bureau onderzoekt op welke manier de fietspaden een plek kunnen krijgen aan de Emmalaan. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een aantal varianten, die ook financieel worden doorgerekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving, het groen en aansluiting op aangrenzende straten en wegen. De mogelijkheden zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ook zijn belanghebbenden uit de directe omgeving zoals De Skool en OSG De Hoge Berg, maar ook de Fietsersbond, de dorpscommissie en deelnemers van het verkeersoverleg Texel uitgenodigd voor een gesprek om de plannen te toetsen.

De opgehaalde inzichten worden verwerkt in een advies. Binnenkort, in elk geval voor de zomer, wordt dit advies aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt een aannemer gezocht die de uitvoering van de plannen voor zijn rekening neemt. Het streven is om de plannen zo snel mogelijk definitief te maken en in uitvoering te brengen.