DEN BURG - De herinrichting van de Groeneplaats en Vismarkt verloopt vlot. Het straatwerk aan de Vismarkt is klaar en in januari wordt verder gewerkt aan de bestrating van de Groeneplaats. Minstens net zo belangrijk als de bestrating zijn de nieuwe bomen die worden geplant.


In maart worden naast De Waag drie Lindes geplant en centraal op de Groeneplaats komt de ‘Pleinboom’. Deze nieuwe bomen dragen bij aan de leefbaarheid in het centrum door actief fijnstof op te nemen, CO2 vast te leggen, schaduw te geven, geluid te dempen én woonruimte te bieden aan diverse insecten en vogels.

Voor de Pleinboom is gekozen voor de Esdoorn Acer zoeschense ‘Annae’. Deze boom is goed bestand tegen de (zoute) wind van Texel, luchtvervuiling en is ongevoelig voor ziektes en plagen.

Een boom voor de toekomst
De Esdoorn kan 150 jaar oud worden en 12 meter hoog. Door de grillige groei krijgt hij in de loop van de jaren steeds meer karakter. Om de Pleinboom zo oud en gezond mogelijk te laten groeien wordt hij ondergronds en bovengronds beschermd. Ondergronds door speciale kratten die zorgen dat de wortels lucht en ruimte hebben om te groeien. Deze week worden daarvoor de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bovengronds wordt de boom beschermd met een zitelement dat hier speciaal voor wordt ontworpen en voorkomt dat auto-en vrachtverkeer de stam of kroon beschadigt.

Duurzame zoetwater constructie
In de nieuwe inrichting van het centrum wordt het regenwater ondergronds opgeslagen om bij droogte aan de bomen te kunnen geven. Hiervoor zijn de regenpijpen van het dak van de nieuwbouw op de Groeneplaats niet aangesloten op het riool, maar op een speciale waterbuffer. Hiermee sluit het project aan bij de duurzaamheid ambitie om schoon zoet water vast te houden op het eiland.

Voorlopig hebben we nog te maken met werkzaamheden en overlast. Daar staat tegenover dat we vanaf maart 2021 weer kunnen genieten van een opgeknapt, sfeervol en gezond plein.