TEXEL - Op het strand van paal 15 noord én zuid, paal 17 zuid, paal 19 zuid en paal 28 naaktstrand kunnen dit strandseizoen definitief geen huisjes worden geplaatst. Deze conclusie hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente samen getrokken na het onlangs opnieuw bekijken van de breedte en hoogte van de kust.


In maart, voordat de huisjes het strand op konden, werden strandhuiseigenaren al geïnformeerd dat het strand op diverse slagen door meerdere stormen afgelopen jaar te smal is geworden voor het veilig plaatsen van huisjes. De betrokken partijen hebben alles op alles gezet om plaatsing van de huisjes toch mogelijk te maken. Op veel plaatsen is dit gelukt, maar niet overal, omdat de mate van afslag bepaald wordt door onder meer golfoploop, strandhoofden en waterdiepte voor de kust.

De partijen hebben half mei gekeken of de situatie veranderd was. Dit bleek niet het geval: de hoogte en hoeveelheid zand is nog steeds onvoldoende.

Opslagmogelijkheden op parkeerterrein

Huisjeseigenaren die dit treft, zijn geïnformeerd over het definitieve besluit. Zij mogen hun huisje – als zij geen andere opslagmogelijkheid hebben – stallen op het parkeerterrein van paal 15 of 17. Onderhoud uitvoeren aan de strandhuisjes is hier niet toegestaan om verontreiniging te voorkomen.

Volgend seizoen

De verwachting is dat volgend zomerseizoen wel weer huisjes geplaatst kunnen worden: er staan suppleties op stapel. Uitsluitsel over plaatsing blijft uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden: toenemende weersextremen maken de exploitatie van het strand steeds vaker moeilijk.