DEN BURG - De stembus in het stembureau in het gemeentehuis van het Texelse Den Burg moet om de zoveel tijd even goed worden aangestampt. Waar de animo voor de provinciale statenverkiezingen doorgaan gering is, ligt het opkomstpercentage in het stembureau rond het niveau van de Tweede Kamerverkiezingen.

"Zo vol heb ik nog nooit meegemaakt voor de Provinciale Staten", zegt stembureauvrijwilliger Gert Pansier terwijl hij de bovenste stembiljetten met een houtje met flinke kracht naar beneden drukt.

Zoekend naar een verklaring voor de hoge opkomst, komt Pansier uit bij 'de aanslag die er geweest is'. "Misschien dat mensen daardoor toch iets bewuster worden van een en ander. En ik denk dat het klimaatakkoord ook meespeelt."

Het stemgedrag in het gemeentehuis is zeer divers, zo blijkt als we een paar stemmers naar stemgedrag vragen. "Partij voor de Dieren, want die zijn goed voor dieren, en ik heb heel veel katten."

Klimaat
Een jongen die voor het eerst mag stemmen, vindt 'politiek in het algemeen en klimaat' belangrijke thema's. Hij heeft zich naar eigen zeggen niet laten beïnvloeden door de aanslag in Utrecht van eerder deze week.