OUDESCHILD - De aanleg van de zandige Prins Hendrikzanddijk door Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bijna gereed. Dit betekent dat het gebied verandert van bouwterrein naar natuurterrein. Zowel tijdens de bouw als straks in de nieuwe situatie, is het gebied buiten de paden grotendeels niet toegankelijk voor publiek.

Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft zich samen met het hoogheemraadschap en RUD ingespannen voor meer toegankelijkheid in het gebied. Naast het wandelpad, het fietspad en straks het uitkijkpunt wordt nu ook een deel van het strand weer toegankelijk voor publiek. “Zoals beloofd heb ik me sterk gemaakt voor meer toegankelijkheid in het gebied. En dat is gelukt. Het strand vanaf Oudeschild tot aan het oude gemaal De Schans wordt voor recreatief gebruik gedoogd. Qua afmeting vergelijkbaar met het oude strand en dichter bij Oudeschild. Ik ben erg blij met dit resultaat,” aldus burgemeester Uitdehaag.

Er zijn wel regels waaraan bezoekers zich moeten houden, maar dit geldt voor alle natuurgebieden: blijf op de paden en het aangegeven deel van het strand, laat geen rommel achter en honden moeten worden aangelijnd. Hierop wordt vanaf heden dan ook gehandhaafd. Dit zodat het kwetsbare natuurgebied zich verder kan ontwikkelen. Voor (kite)surfers geldt: blijf uit de lagune en houdt 750 meter afstand van de strandhaak.

Samen op zoek naar balans mens en natuur
Burgemeester: "Ik ben blij dat we samen een mooi balans hebben weten te vinden door en van het gebied te genieten en voldoende rust en ruimte voor natuur." De Prins Hendrikzanddijk is een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen én het verbeteren van de natuurwaarden in de Waddenzee. Door het ontwikkelen van zachte overgangen tussen land en wad geeft het gebied de ruimte aan de natuur. Hierdoor krijgen planten en dieren de kans zich te vestigen en verder te ontwikkelen. Een uniek gebied waar rust belangrijk is, maar waar ook van genoten kan worden. Het is daarom belangrijk om een goede balans te vinden tussen mens en natuur. De Waddenzee is een knooppunt in de trekroute van miljoenen vogels. Als de vogels na een reis van soms duizenden kilometer aankomen op Texel, moeten ze in een paar weken op kracht komen, nestelen, paren en voldoende reserve opbouwen om de reis te vervolgen. Er zijn steeds minder plekken waar dit in alle rust kan, zodat het voortbestaan van een aantal wadvogels, en in het bijzonder strandbroeders, onder druk staat. Nesten gaan verloren door extreem hoogwater of door roofvogels. De zeldzame Bontbekplevieren broeden bijvoorbeeld traditioneel op het strand, maar door de continue verstoring vestigen zij zich daar niet of nauwelijks meer.

Behoefte aan nadere informatie of een gesprek?
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of aanvullende informatie, dat kan. Op donderdag 25 april zijn de gemeente en het hoogheemraadschap aanwezig in dorpshuis 't Skiltje; u kunt zonder aanmelden binnen lopen tussen 17.00-19.00 uur.