TEXEL - De gemeente Texel gaat vanavond debatteren met jongeren over de aanpak voor het woningtekort op het eiland. Het is voor jongeren die 'aan de overkant' gaan studeren bij terugkomst moeilijk om een woning te vinden. Daarom moeten ze verplicht uitwijken naar het vaste land, want daar zijn wel betaalbare mogelijkheden.

"Het is een probleem dat in heel Nederland speelt, maar op Texel wel een beetje extra, omdat we hier te maken hebben met een sterke vergrijzing én ontgroening." Met ontgroening bedoelt ze dat 'groene' jongeren elders gaan studeren.

Met de debatavond in De Bolder, onder leiding van oud-burgemeester van Amsterdam en Haarlemmer Job Cohen, hoopt de gemeente creatieve oplossingen te vinden op het woningprobleem. "We hebben bijvoorveeld veel vakantiewoningen op het eiland. Kunnen we dáár iets mee? Of misschien tiny houses?"

De debatavond draait niet alleen om 'Wonen op Texel'. Tijdens 'Iedereen doet mee' wordt ook gesproken over de thema's zorg, werken en samenleven. Ze hoopt dat de aanwezigen over alle onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. "En de jongeren, die hebben we juist nodig hier."

Het debat is live te volgen bij Texel Kijken en Luisteren.