TEXEL - De gemeente heeft besloten om tijdens de gedeeltelijke lockdown twee openbare toiletunits te plaatsen. De units zijn geplaatst in Den Burg aan de zijkant van winkelhuis Oosterhof en naast de kerk op het dorpsplein in De Koog. De toiletten zijn vanaf zaterdagochtend 10.00 uur te gebruiken. Ook het openbaar toilet in Oudeschild op de haven blijft toegankelijk. Zo kunnen mensen, ondanks dat de horeca is gesloten, toch bij hoge nood gebruik maken van een openbaar toilet. De mobiele toiletten blijven in elk geval vier weken staan.


De gemeente heeft Stiehl B.V. gevraagd voor de plaatsing en de schoonmaak van de toiletunits. In het voorjaar van 2020 werd tijdens de eerste lockdown ook de horeca gesloten. In die tijd was veel overlast van personen die hun behoeften deden in de openbare ruimte. Met de plaatsing van de toiletten komt de gemeente tegemoet aan de vraag van veel toeristen, Texelaars en ondernemers om openbare units te regelen in een periode dat de openbare horeca gesloten is.

Lange termijn oplossing
De gemeente is daarnaast bezig met een lange termijn oplossing. Een integraal voorstel dat invulling geeft aan de wens om voor inwoner en toerist meer en duurzame openbare toiletten op Texel te realiseren. Hiervoor is de gemeente in overleg met diverse partijen zoals ondernemers, SBB, Natuurmonumenten en musea om te inventariseren of zij hun toiletten zouden willen openstellen. Deze inventarisatie is nog niet gereed. Het merendeel van de aangeschreven ondernemers en instanties heeft nog niet gereageerd. Dit is in het licht van de huidige situatie te begrijpen, voor veel organisaties en bedrijven heeft dit op dit moment geen prioriteit. Het voorstel zal naar verwachting in het 2e kwartaal volgend jaar aan de raad worden aangeboden.