TEXEL - Heeft u een strandhuisje op een van de Texelse stranden? Nadat u de leges heeft voldaan, heeft u van de gemeente een nummerplaatje ontvangen. Het is van belang dat u het nummerplaatje op uw huisje plaatst; de komende tijd worden de huisjes namelijk gecontroleerd.

De strandwachters checken onder andere of de leges zijn voldaan, of de huisjes correct geplaatst zijn en of ze aan de maximale afmetingen voldoen. Klopt er iets niet? Met een sticker die op het huisje wordt geplaatst geven zij aan wat er mis is en wat er van u wordt gevraagd. Na het plaatsen van de sticker heeft u twee weken de tijd om ervoor te zorgen dat u aan de volwaarden voldoet.

Meer weten?
Lees meer over de voorwaarden voor een strandhuisje of neem contact op met Marja Witte, mwitte@texel.nl, (0222) 362 276 (iedere ochtend aanwezig).