TEXEL - Strandhuisjes op Texel zijn populair. Zowel bij Texelaars als bij onze gasten. Strandhuisjes staan garant voor een ultieme eilandbeleving. Voor een goed en veilig gebruik zijn afspraken gemaakt over afmetingen, uiterlijk en veiligheid met de gebruikers en verhuurders. Een van de afspraken is dat er niet in strandhuisjes geslapen mag worden. Deze zomer voert de gemeente controle uit om het slapen in strandhuisjes tegen te gaan.

Strandhuisjes zijn bedoeld om overdag van het strand te kunnen genieten. Nachtverblijf is om verschillende redenen niet wenselijk. Het strand en de duinen vormen een belangrijk onderdeel van de natuur op Texel. Het zijn kwetsbare natuurgebieden die ’s nachts stil en donker horen te zijn. De aanwezigheid van mensen in strandhuisjes werkt verstorend voor de natuur. Ook kan het nachtverblijf leiden tot overlast en vervuiling.

In de strandhuisjes worden vaak gasflessen gebruikt voor de bereiding van voedsel. Dit is niet verboden, maar dit kan (met name ’s nachts) een gevaarlijke situatie opleveren. Doordat de houten huisjes dicht bij elkaar staan kan een brand, zeker bij harde wind, snel uitbreiden. Het gevaar bestaat dat slapende recreanten niet tijdig kunnen vluchten. Tenslotte worden strandhuisjes ook als nachtverblijf gebruikt door gasten op Texel. Dit gebruik leidt tot een ongewenste toename van het aantal slaapplaatsen.

In de zomermaanden gaat de gemeente daarom controleren of er mensen overnachten in een strandhuisje. Wie meerdere malen wordt betrapt, kan zijn toestemming kwijtraken om het strandhuisje te plaatsen. Alle huurders van strandhuisjes ontvangen binnenkort een brief met uitleg. Ook de bedrijfsmatige verhuurders worden schriftelijk benaderd. Zij krijgen aanwijzingen om nachtverblijf in de huisjes te voorkomen.