TEXEL - De commissie bezwaarschriften Texel werkt sinds 2016 samen met die van de gemeente Hollands Kroon. Omdat de samenwerking zo goed bevalt, hebben de gemeenten deze opnieuw bevestigd.

Dat gebeurde officieel op 2 maart 2022, toen gemeentesecretarissen Eva van der Bruggen (Texel) en Wim Eppinga (Hollands Kroon) de overeenkomst ondertekenden. De samenwerking is hiermee verlengd met drie jaar, tot 2025. Lees meer over de commissie bezwaarschriften.