Het college presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2017. Voor het komende jaar staan grote investeringen op het programma. De lasten van deze investeringen worden opgebracht door meevallende Rijksinkomsten en extra inkomsten van het Texelvignet.  De stijging van gemeentelijke belastingen blijft daardoor beperkt. Wethouder financiën, Frank Kingma: “Gezien onze ambities is het onmogelijk een geheel pijnloze oplossing te presenteren. Gelukkig hebben we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk kunnen houden.” De programmabegroting wordt 27 oktober behandeld in de raadcommissie en 10 november in de gemeenteraad.

Texel is een ambitieuze gemeente. Voor de komende jaren wordt € 17 miljoen ingepland voor investering in nieuwe projecten.  In 2017 wordt begonnen met de nieuwbouw van een nieuwe sporthal en een nieuw scholencentrum. Voor 2018 is al rekening gehouden met de herinrichting van het centrum van Den Burg en de verkeerstechnische aanpassing van de omgeving van het nieuw te bouwen scholencentrum aan de Emmalaan.

Inkomsten Texelvignet


Vanaf 1 januari 2017 wordt op heel Texel betaald parkeren ingevoerd. Van de geschatte extra inkomsten van circa € 2,3 miljoen gaat het grootste deel (€ 1,5 miljoen) naar mobiliteitsmaatregelen, de overige 0,8 miljoen wordt ingezet om de nieuwe projecten bekostigen.

Beperkte stijging gemeentelijke belasting


De stijging van de gemeentelijke belastingen en leges blijft beperkt tot 0,9%. Alleen de onroerende zaakbelasting wordt met 4,5% verhoogd om het toekomstig onderhoud aan Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg te kunnen bekostigen. Voor de gemiddelde woningbezitter op Texel stijgen de woonlasten, bestaande uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en de OZB met gemiddeld € 8 per jaar. Dat deze stijging beperkt blijft is mede te danken aan een meevaller: de rijksinkomsten uit het gemeentefonds vallen de komende jaren gunstiger uit dan waarmee eerder was gerekend.