DEN BURG - Per 1 januari 2020 is een nieuw project op Texel gestart: buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een manier om burenruzies op te lossen. Getrainde bemiddelaars helpen buren bij het uitpraten van problemen en het vinden van oplossingen. Buurtbemiddeling op Texel is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Texel, het Sociaal Team Texel, de Politie, Stichting Texels Welzijn en Woontij. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst gaven de partijen op 17 december het startschot aan het project.


Aanleiding voor het project is een (lichte) stijging van het aantal burenruzies op Texel. Na een aantal meldingen bij de politie besloten eerdergenoemde instanties de handen ineen te slaan. Buurtbemiddeling is in de meeste gevallen succesvol: twee derde van de behandelde zaken wordt hiermee positief opgelost*. De methode werkt het beste in een vroeg stadium, bij niet al te ernstige problemen.

Burenruzie? Eerst samen om tafel
De eerste stap naar het oplossen van een burenruzie is altijd: met elkaar om tafel. Buurtbemiddeling wordt pas ingezet nadat buren eerst zelf hebben geprobeerd hun ruzie op te lossen door erover te praten. Pas als de buren er niet samen uitkomen, kan buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Deelname aan buurtbemiddeling is vrijwillig, het is belangrijk dat beide partijen willen meewerken. Als dat niet het geval is, kan geen buurtbemiddeling plaatsvinden.

Buurtbemiddeling inzetten
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een vragenlijst opgesteld die landelijk wordt gebruikt. Na het invullen van de vragenlijst volgt een advies. Als daaruit voortkomt dat het verstandig is buurtbemiddeling in te schakelen, wordt de aanvrager verzocht het Registratieformulier overlast van de gemeente Texel in te vullen en dit te mailen naar buurtbemiddeling@texel.nl. Binnen vijf werkdagen neemt een medewerker contact op met de aanvrager.

Professionele buurtbemiddelaars
Anders dan in de meeste gemeenten worden op Texel geen vrijwillige buurtbemiddelaars ingezet maar professionals: twee medewerkers van het Sociaal Team Texel en twee van Stichting Texels Welzijn. Hiervoor is gekozen omdat het voor vrijwilligers lastig kan zijn te werken in een kleine ‘ons kent ons-gemeenschap’ als die op Texel. Bovendien hebben deze medewerkers - sociaal professionals en maatschappelijk werkers - veel ervaring, onder andere op het gebied van sociale bemiddeling.

Buurtbemiddeling Texel
Buurtbemiddeling op Texel is een pilotproject van een jaar. Na een half jaar en na afloop van deze periode wordt geëvalueerd. Er wordt gewerkt volgens de werkwijze van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de landelijke organisatie die zich richt op een veilig en leefbaar Nederland. Buurtbemiddeling is hier onderdeel van.

Niet geschikt voor buurtbemiddeling
Niet alle burenruzies komen in aanmerking voor buurtbemiddeling. Overlast als intimidatie, bedreiging, vernieling, inbraak, discriminatie, drugsgebruik en/of handel vallen onder het strafrecht en moeten bij de politie worden gemeld.

Meer weten?
- www.texel.nl
- Informatie van het CCV
- www.overlastadvies.nl

Onderschrift foto: Van links naar rechts: Ben de Visser (wijkagent Texel), Brigitte Hollands (directeur Stichting Texels Welzijn), Jan van Andel (directeur Woontij), Erna Molenaar (teamleider Sociaal Team Texel)