DEN BURG - Autoverkeer dat gebruik maakt van het fietspad langs de Postweg wordt vanaf nu direct beboet.


Het fietspad wordt momenteel door veel automobilisten als snelle sluiproute gebruikt omdat het noordelijk deel van de Postweg is afgesloten. Dit levert overlast en gevaarlijke situaties op voor fietsers en de mensen die aan de weg werken.

Door de werkzaamheden aan het noordelijk deel van de Postweg is een tijdelijke omleiding ingesteld. Alleen bewoners die langs het afgesloten deel van de Postweg wonen en bestemmingsverkeer met een ontheffing mogen gebruik maken van het langs liggende fietspad. Bewoners hebben hierover een brief met ontheffing ontvangen.

Behoort u niet tot het bestemmingsverkeer? Houd u dan aan de omleiding.