Afgelopen maandag legden 28 leerlingen van groep 7/8 van De Bruinvisschool in Oudeschild samen met bestuurder Kees Stam van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bijzondere stoeptegel neer bij de dijk in Oudeschild. Vanaf deze  week zwemmen op elf plekken op Texel vissen op de stoep. Met dit beeld van een aquarium waarin ook mensen onder water staan, wil het hoogheemraadschap het nut en de noodzaak laten zien voor sterke dijken op het eiland.


Dankzij veilige dijken en duinen zwemmen hier géén vissen

Het is de eerste stoeptegel in een reeks van 11 die op Texel gelegd worden. Omdat de kans groot is dat juist de jonge generatie te maken krijgt met de impact van de klimaatveranderingen, zijn leerlingen van De Bruinvis gevraagd om te helpen bij het plaatsen van de stoeptegel. Voorafgaand aan deze gebeurtenis kregen zij een les over waterveiligheid in museum Kaap Skil. Tijdens die les refereerde Kees Stam aan diverse grote stormen, zoals die van 1916 en1953 toen de dijken het zwaar te verduren hadden. De kinderen herinnerden zich vooral de Sinterklaasstorm van 2013, 'toen waaiden er ook veel bomen om,' riep een leerling. "Texel wordt omgeven door water. We willen vooral jonge bewoners en bezoekers van dit prachtige eiland ervan bewust maken, dat een groot deel ervan bij een overstroming onder water komt te staan. Zonder dijken zou het gebied hier kwetsbaar zijn. Voor veel Tesselaars is dat vanzelfsprekend. Zij zijn opgegroeid met water en realiseren zich dat het hoogheemraadschap veel inspanningen moet verrichten om het eiland de komende jaren klimaatbestendig te maken en daarmee veilig te houden", aldus bestuurder Kees Stam.

Dijkinspecties

De Nederlandse dijkenstelsels behoren tot de beste ter wereld. Niet alleen worden ze dagelijks beheerd en onderhouden door medewerkers van waterschappen, maar er vinden ook jaarlijks diverse inspecties plaats naar de 'staat' van de dijk. Deze  inspecties zijn vooral bedoeld om kleinere imperfecties op te sporen, deze tijdig en vakkundig aan te passen. De Waddenzeedijk is afgekeurd tijdens een landelijke toetsing en opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

2020 Texel waterveilig

De komende drie jaar zal er op Texel gewerkt worden om de Waddenzeedijk veilig te maken. Bij extreme weersituaties is de dijk niet stabiel en de bekleding aan de buitenkant niet sterk genoeg. Op bepaalde plekken is de dijk ook niet hoog genoeg. In opdracht van het hoogheemraadschap versterkt Combinatie Tessel 14 kilometer Waddenzeedijk. Ook worden er nog drie gemalen vervangen. Hetg emaal Prins Hendrik is al klaar. De dijk bij dit gemaal, drie kilometer lang, willen wij met zand versterken. Een wens van de omgeving. Zo sparen we Texel, behouden we landbouwgrond en huizen en maken we met natuur Texel weer veilig. Eind dit jaar gaan de plannen ter inzage, de werkzaamheden starten in 2018.


Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op hhnk.nl/waddenzeedijk. In 2020 moet het werk gereed zijn. Bestuurder Stam: "Het doel is dat Texel dan weer volledig beschermd is tegen hoogwater vanuit de Waddenzee en dat de Tesselaars de komende decennia weer veilig kunnen wonen, werken en recreëren op hun eiland."

Wilt u meer weten over het onderwerp waterveiligheid? Wat u kunt doen bij een eventuele dijkdoorbraak of welke activiteiten er zijn rondom water en dijken op Texel? Kijk dan op veiligschoonvoldoende.nl.