TEXEL - De gemeente Texel werkt aan een duurzaam Texel en start begin 2024 met een pilot Windwokkels. Het is de bedoeling om op een aantal plekken op Texel windwokkels neer te zetten en op deze manier te testen wat windwokkels aan energie opleveren. De gemeente zoekt daarom eigenaren van bedrijfslocaties op Texel die voor deze pilot hun grond beschikbaar willen stellen en producenten van windwokkels die een windwokkel beschikbaar willen stellen om te laten testen.


Windwokkel

Een windwokkel kan afhankelijk van het model in theorie een aantal duizenden kWh per jaar opleveren. Ze zijn veel kleiner dan een windmolen en makkelijker in te passen in het ruimtelijk beeld. In combinatie met zonnepanelen zorgt het voor een constantere opwek van stroom.

Doel pilot

De pilot start begin 2024 en duurt twee tot drie jaar. Het doel van de pilot is de opwekprestaties onder Texelse omstandigheden (zon/zout/wind) in beeld te krijgen, evenals de slijtage, geluid en trillingen. Verder wordt ook bekeken hoe de windwokkels op een goede manier ruimtelijk in de omgeving kunnen worden ingepast.

Opgewekte stroom is voor de eigenaar van bedrijfspand of – locatie

Bedrijven en/of bedrijventerreinen binnen en/of buiten de bebouwde kom, die mee willen doen aan deze pilot, kunnen zich melden om hun locatie beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een windwokkel. De opgewekte stroom die tijdens deze pilot vrijkomt, is voor de eigenaar van het bedrijf en/of -locatie en wordt achter de meter terug geleverd.

Meer informatie en aanmelden pilot Windwokkel

Ben je een producent van windwokkels of eigenaar van een bedrijfslocatie op Texel ? En wil je mee doen aan deze pilot en/of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar duurzaam@texel.nl. Doe dit vóór maandag 25 september 2023. We hopen op veel aanmeldingen. Samen werken we aan een duurzaam Texel.

De gemeente maakt begin oktober 2023 een selectie van de verschillende aangeboden locaties en windwokkels.