DEN BURG - De beheerstichting, genaamd Sportstichting Texel, is officieel opgericht. Onlangs ondertekenden de bestuursleden van de stichting de stichtingsakte bij notaris Hoogerheide. De stichting zal de nieuw te bouwen sporthal in Den Burg Zuid gaan exploiteren en beheren. Vrijdag 7 december brachten ze, samen met de gemeente een toost uit op de samenwerking.

De gemeenteraad van Texel besloot op 13 november jl. om in te stemmen met het extern beheer en de exploitatie van de nieuwe gemeentelijke sporthal in Den Burg Zuid door een beheerstichting. Een nieuwe manier van werken voor de gemeente Texel. Voordelen van een stichting zijn onder meer dat er voor de gebruikers één aanspreekpunt is, een doelmatige bedrijfsvoering door een efficiëntere en flexibelere bezetting van de sporthal en een klantgerichte dienstverlening.

Sportstichting Texel zal de nieuwe sporthal van de gemeente gaan huren en de sporthal vervolgens ter beschikking stellen aan de gebruikers: het bewegingsonderwijs, de binnensportverenigingen etc. De stichting is daarmee ook het aanspreekpunt voor de gebruikers. Daarnaast is zij actief bij het stimuleren en ondersteunen van sport en sportdeelname in de gemeente Texel. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren Huizinga, Van Elk, Koning, Hoven, Pansier, Van Heerwaarden en Van der Weide.

De komende periode maken de gemeente Texel en de stichting afspraken. Over de samenwerking en het gewenste niveau van de dienstverlening die van de stichting verlangd wordt. Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De nieuwe sporthal wordt in het derde kwartaal 2019 in gebruik genomen. Tot die tijd werkt de stichting aan voorbereidende werkzaamheden en zal de stichting per april 2019 ook het beheer van sporthal Ons Genoegen op zich nemen.

Uitgebreide binnensportlocatie
De sporthal wordt een uitgebreide binnensportlocatie voor alle Texelaars. Hierin komt ruimte voor 5 ruime sportzalen, mét tribune en horeca. Het complex zal verschillende Texelse binnensportverenigingen huisvesten, en het bewegingsonderwijs van basis- en middelbare scholen.

Natuurlijk biedt het centrum ook mogelijkheden voor sportdagen en andere evenementen. De komst van de sporthal maakt onderdeel uit van de vernieuwing in Den Burg Zuid.