TEXEL- Woensdag werd Michiel Uitdehaag beëdigd als burgemeester van Texel bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van zes jaar. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start op 21 januari 2022.


Zijn benoeming werd overschaduwd door het overlijden van de zeer gewaardeerde fractievoorzitter en gemeenteraadslid dhr. Dries Veltkamp van PvdA pro Texel.

Na iedere periode van zes jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De gemeenteraad heeft hierin de grootste stem. Een procedure tot herbenoeming wordt 8 tot 9 maanden van tevoren gestart. Hierbij speelt ook de vertrouwenscommissie uit de Raad een rol. Die doet een voordracht tot herbenoeming aan de Raad en die besluit over de voordracht die via de commissaris van de Koning naar de minister gaat.

Burgemeester Uitdehaag werd op 21 januari 2016 benoemd tot burgemeester van Texel. Voor zijn benoeming was de heer Uitdehaag wethouder in de gemeente Wageningen.