DE KOOG - In villapark De Vogelmient in De Koog wordt binnenkort archeologisch onderzoek gedaan naar de resten van de oorspronkelijke kerk van De Koog. Het onderzoek wordt verricht met een ‘georadar’: hiermee kunnen harde elementen in de boden worden opgespoord. Er wordt geen gravend onderzoek gedaan.


De oude kerk van De Koog stond op een zandige terp of een laag duin achter de hogere duinen. Deze locatie ligt binnen het villapark. De kerk was gemetseld van baksteen, had een houten klokkenstoel (dus geen klokkentoren) en om de kerk heen lag een ronde gemetselde kerkmuur. Binnen deze kerkmuur werden overleden Kogers begraven. Op de oudste kaart van Texel uit 1552 is deze situatie te zien.

Monumentale kerkheuvel

In de jaren ’70 dreigde het villapark over de kerkheuvel heen gebouwd te worden. De gemeente Texel heeft de heuvel destijds op de monumentenlijst geplaatst om dit te voorkomen. Er is nu alleen een begroeide heuvel te zien. Midden op de heuvel staat een vierkant hek met gedenkplaat en de allerlaatste grafsteen. Deze grafsteen is van de kastelein en zijn echtgenote die in het Eierlandse Huis woonden, waar nu camping de Robbenjager is gevestigd.

Herinrichting conform historische structuur

De directie van het villapark wil de heuvel opnieuw inrichten en het gras vervangen door inheemse planten als helmgras. Het archeologisch onderzoek maakt waarschijnlijk het historische muurwerk van de kerk zichtbaar. Het idee is de historische structuren te gebruiken als onderlegger voor de herinrichting van de heuvel. Bijvoorbeeld door schelpenpaadjes aan te leggen op de locatie van de oude kerkmuren. Daarnaast is het idee om een informatiebord plaatsen over de verdwenen kerk en het oude dorp De Koog.

De resultaten van het georadaronderzoek worden op een later moment gepubliceerd.