DEN BURG - De aanleg van de fietspaden langs de Emmalaan start op maandag 13 februari. Het gaat om het gedeelte tussen de Elemert en de afslag naar het parkeerterrein van het gemeentehuis. Deze werkzaamheden voert De Texelse Aannemingscombinatie uit. Het werk veroorzaakt enige hinder. Naar verwachting is het werk op 17 mei afgerond.


Met deze vernieuwing wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad om twee vrij liggende fietspaden langs een deel van de Emmalaan te realiseren. Het ontwerp van de nieuwe situatie ziet u op het bijgevoegde beeld.

Nieuwe fietspaden

Er komt een enkele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen met aan beide zijden een vrij liggend fietspad. Het bestaande trottoir aan de zuidzijde (aan de kant van OSG De Hogeberg) blijft ongewijzigd liggen. De huidige situatie wordt daarmee dus helemaal aangepast.

Behoud bomen en groen

In de nieuwe situatie blijft de berm aan de noordkant behouden. De berm in het middengedeelte wordt verwijderd. De bomen die nu in het midden van de Emmalaan staan worden herplant aan de noordkant van de weg.

Hinder en afsluiting

De werkzaamheden veroorzaken enige hinder. Met borden worden omleidingsroutes aangegeven. De fiets- en voetgangerdoorsteekroute naast de tennisvelden richting de TXL sporthal blijft altijd bereikbaar. Automobilisten die naar de OSG, de Skool of Deuce willen, kunnen parkeren op het grote parkeerterrein bij de TXL sporthal.