DEN BURG - Op de locatie van de voormalige Kompasschool – op de hoek van de Molenstraat en de Beatrixlaan in Den Burg – komen woningen. Er zijn in totaal 11 bouwkavels aan particulieren verkocht. Voordat de woningen gebouwd kunnen worden, maakt de gemeente het terrein bouwrijp. Het wordt opgeschoond, er wordt riolering aangelegd en het gebied wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. Deze werkzaamheden starten op maandag 9 januari 2023 en duren een aantal weken.

Het groen dat nu aanwezig is op de hoek Molenstraat-Beatrixlaan blijft daar tot de woningen klaar zijn. Na de bouw van de woningen wordt het gebied ingericht met onder andere parkeerplaatsen en nieuw groen. Pas dan wordt de rest van het bestaande groen verwijderd.

Meer weten?

Neem contact op via telefoonnummer 14 0222 of mail naar gemeente@texel.nl.