TEXEL - Nadat de samenwerkingspartners (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Texel, Combinatie Tessel, Jan De Nul en NIOZ) samen met leerlingen van basisschool De Bruinvis het laatste helmgras plantten op Zeedijk 't Horntje, verklaarde dijkgraaf Luc Kohsiek maandag 14 oktober Texel veilig. De Waddenzee- en de Prins Hendrikzanddijk zijn de komende decennia weer veilig voor stormen. Drie jaar lang werd er gewerkt aan deze dijken.

Dijkgraaf Luc Kohsiek: "Het plaatsen van het laatste helmgras is een belangrijke handeling van de dijkversterking om een dijk veilig te verklaren. We zijn nog niet weg, we moeten nog afronden tot eind van dit jaar, echt de laatste puntjes op de i. Ik ben trots op de enorme hoeveelheid werk die hier de afgelopen jaren is verzet. Texel is voor mij Nederland in het klein, de plek waar alles wat betreft waterbeheer en klimaatverandering samenkomt met legio goede praktijkvoorbeelden. Het is voor mij dan ook belangrijk dit moment te markeren dat de dijk weer veilig is." Burgemeester Michiel Uitdehaag: "Ik ben ontzettend trots dat de uitvoering binnen drie jaar tijd is gelukt en dat het tot zo’n mooi resultaat heeft geleid. Tijdens de uitvoering zijn de Texelse belangen goed in het oog gehouden, wat tot zo min mogelijk overlast heeft geleid. Knap werk."

Denktank praktijk en wetenschap
De feestelijke handelingen werden in de ochtend voorafgegaan door het allereerste Texelberaad: 30 professionals brachten in een denktank bij het NIOZ gedachten over waterveiligheid uit de praktijk en wetenschap voor de toekomst samen. Aan het einde van de middag werden de aanbevelingen van deze topspecialisten overhandigd aan dijkgraaf Luc Kohsiek. Het toekomstbeeld waterveiligheid werd hiermee gepresenteerd.

Texel stormproof Texel is na de versterking van achttien kilometer dijk en de bouw van vier gemalen weer beschermd tegen stormen en hoogwater. Het project stond op de lijst van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen worden in Nederland de komende jaren versterkt. Op Texel startten de werkzaamheden in 2016 met de versterking van de Waddenzeedijk. Sindsdien is ook de Prins Hendrikzanddijk aangelegd, waardoor een zandig gebied met duinen en kwelders ontstond. Dankzij de versterking van de bestaande dijk rondom polder ‘t Horntje werd dit een nieuwe zeedijk en ligt het NIOZ binnendijks.

Stormseizoen kan starten
Het stormseizoen begint officieel in oktober. De dijken moeten dan op orde zijn, er mogen geen grote werkzaamheden worden uitgevoerd die de dijken verzwakken, en dat is hier op Texel gelukt. Door de ligging en de vorm van Texel is het belangrijk rekening te houden met stormen uit alle windrichtingen, zowel bij de zandige kust als bij de dijken aan de Waddenzeekant. In alle ontwerpen is daar rekening mee gehouden. De komende maanden zijn HHNK en Combinatie Tessel nog niet van het eiland af: de afrondende werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Begin 2020 is al het werk gereed. De Prins Hendrikzanddijk was al in september opgeleverd door HHNK en Jan De Nul.