TEXEL - De meeuwen in het Duinpark bij Ecomare zijn weer geteld. In het Duinpark broeden dit jaar 222 paartjes stormmeeuwen, dat is ongeveer evenveel als in 2016 toen 204 nesten werden gezien. Dit jaar zaten er ook weer veel lege nesten tussen, waarvan de eieren waren geroofd. Kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen die in de buurt broeden, pikken op onbewaakte ogenblikken graag een stormmeeuweitje.

Telling

Eén keer in het broedseizoen worden alle nesten van de stormmeeuwen en die van de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in het Duinpark bij Ecomare geteld, meestal eind mei. Zo wordt jaarlijks bijgehouden hoe het gaat met de vogels daar. De telling wordt georganiseerd door vogelkenner Adriaan Dijksen. De gegevens gaan naar Staatsbosbeheer. Vrijwilligers van Ecomare helpen vaak met tellen.

Bij het terras

Sinds 1999 broeden de stormmeeuwen ook vlakbij Ecomare. Het eerste paartje vestigde zich op het dak. Sinds die tijd is het aantal langzaam gegroeid tot gemiddeld ongeveer 10 paartjes die dichtbij het gebouw nestelen. Nu broeden ze vooral rond het terras, maar ze worden geregeld ook op andere, vreemdere plekken gevonden. Een paar jaar geleden zat een paartje op een stapel sloophout tussen twee gebouwen in en ook nestelden er eens twee tussen een aantal leidingen. Dit jaar telde Adriaan 24 paartjes op en rond het Ecomare-gebouw. Vanuit het restaurant van Ecomare zijn de nesten en de kuikens goed te bekijken. Door de grote ramen kun je heel mooi zien hoe de vogels hun jongen voeren. Een bijzondere ervaring voor veel bezoekers!