TEXEL - Het college van Burgmeester & wethouders stelt de gemeenteraad voor om € 5.645.000 te investeren om het Onderwijs Centrum Texel (OCT) te realiseren. In het OCT worden alle basisscholen van Den Burg bij OSG De Hogeberg gehuisvest, in nog te realiseren nieuwbouw. De gemeenteraad neemt hierover in maart een definitief besluit.

In het Onderwijs Centrum Texel worden de basisscholen van Den Burg samen met OSG De Hogeberg gevestigd. Het betreft de Jozefschool, de Fontijn, De Thijsseschool, de Stella Maris (vrije school) en het Kompas. Het primair onderwijs gaat 1.500 m² van het gebouw van OSG De Hogeberg gebruiken en er wordt 2.600 m² nieuwbouw gerealiseerd. Die wordt gekoppeld aan het gebouw van OSG De Hogeberg.

Blijvend goed onderwijs

Het Onderwijs Centrum Texel stelt de Texelse scholen mede in staat om goed onderwijs te blijven bieden. Het biedt ruimte om efficiënter te organiseren wat ten goede komt aan het onderwijs op Texel. Bovendien krijgen de scholen van Den Burg hiermee huisvesting die voldoet aan de eisen van deze tijd en biedt deze ruimte voor (toekomstige) onderwijsontwikkelingen.

Samenwerking scholen Texel

Het Onderwijs Centrum Texel maakt onderdeel uit van de Scholengroep Texel: het onderwijskundig samenwerkingsverband waarin alle scholen van Texel – ook de scholen in de buitendorpen en OSG De Hogeberg- elkaar versterken. Uitgaande van ‘kwalitatief passend thuisnabij onderwijs’, waarbij het kind centraal staat.

Het Onderwijs Centrum Texel is het vervolg op de Onderwijsvisie ‘Passend Thuisnabij Onderwijs op Texel’ en het ‘Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel’ (gepubliceerd op de websites van Texelse scholen). Hierin hebben de schoolbesturen de gemeente om medewerking gevraagd om de bestendiging van het Texelse onderwijs met gemeenschappelijke huisvesting voor de basisscholen van Den Burg te faciliteren.

Achtergrond: dalend aantal kinderen & ontwikkeling onderwijs

Het aantal kinderen op het eiland daalt. Op Texel zijn alle scholen relatief klein. Dit maakt het o.a. lastig om de exploitatie goed te houden. Daarnaast ontwikkelt het onderwijs zich ook. Het klassikale model is niet meer de enige manier om kinderen te onderwijzen.  De scholen op Texel bundelen de krachten en zetten in op onderwijskundige samenwerking. Ook met de OSG De Hogeberg.

Gemeenschappelijke huisvesting in de vorm van Onderwijs Centrum Texel draagt bij aan een antwoord op deze ontwikkelingen.

Meer informatie

In de Texelse Courant van vrijdag 24 februari wordt in samenwerking met Texelse scholen een pagina gepubliceerd met informatie over het Onderwijs Centrum Texel. Ook treft u bijgevoegd de vragen en antwoorden aan. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten via gemeente@texel.nl.