TEXEL - Soms noemden mensen het Texelse Oosterend Jeruzalem. Omdat het dorp diverse kerken telde. En omdat veel dorpelingen christelijk waren. Ze gingen echter niet allemaal naar dezelfde kerk. Texel heeft een rijke kerkgeschiedenis. Gerrit Roos heeft er veel onderzoek naar gedaan en de ontwikkeling van het kerkelijke leven op het eiland in kaart gebracht. Het resulteert in het rijk geïllustreerde boek ”Op Texel ligt Jeruzalem”. Zaterdag 13 april 2019 zal om 15 uur de presentatie van het boek plaatsvinden in de Maartenskerk van Oosterend.

Het boek geeft een overzicht van de kerkgeschiedenis van het eiland. Het begint met het ontstaan van het eiland. Wie woonden er? Heidenen. Waarschijnlijk was Willibrord nauw betrokken bij de kerstening van het eiland. Later kregen de wederdopers voet aan wal. Daarna kregen gereformeerden het voor het zeggen op het eiland.

Na de Reformatie kreeg elk dorp een predikant. Het eerste deel van dit boek gaat over al de kerken in de context: Het eiland. Ook het leven van bekende en minder bekende predikanten en het wel en wee van de kerken op het eiland komt langs. Het tweede deel gaat over al de kerken in Oosterend. Het evangelistenechtpaar Jan en Paula komen aan bod. Er zijn hoofdstukken gewijd aan de eerste gereformeerde dominee Jacob Juch en aan Johannes Jacob Buskes. Vanzelf is er ook een hoofdstuk besteed aan het Samen op Wegproces. En aan het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente in de Schoolstraat. Van lieverlee raakten religieuze aspecten op de achtergrond.