Drie nieuwkomers die op Texel wonen, ondertekenden op maandag 28 november de zogeheten ‘Participatieverklaring’.  Hiermee geven zij aan dat zij bekend zijn met de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Met de ondertekening ging een training gepaard over samenleven in Nederland. De nieuwkomers zijn de eersten die deze nieuw ontwikkelde training op Texel volgden. Wethouder Huisman: “De gemeente Texel vindt het belangrijk dat nieuwkomers zich snel thuis voelen op het eiland. Bekend zijn met de Nederlandse gebruiken, waarden en normen helpt mensen hierbij”.

De gemeente Texel vindt het belangrijk dat nieuwkomers (asielzoekers met een verblijfsvergunning) zich snel thuis voelen op Texel en in de Nederlandse samenleving. Hoe wij in Nederland met elkaar samenleven, verschilt vaak erg met het land van herkomst van de nieuwkomers.

Om snel te integreren en te participeren is het belangrijk dat nieuwkomers kennis opdoen van de basisprincipes van de Nederlandse samenleving, arbeidsmarkt en de voorzieningen en weten welke rechten en plichten daarbij horen. Vanuit dit uitgangspunt is door de rijksoverheid de 'Participatieverklaring' ontwikkeld. De gemeente Texel geeft - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 - uitvoering aan het participatieverklaringstraject. Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met VluchtelingenWerk die een training verzorgt aan nieuwkomers.

In de training komen onderwerpen aan de orde zoals: de democratische rechtstaat, culturele verschillen, ontdek je echte talenten en stel doelen, huiselijk geweld en kindermishandeling, eer gerelateerd geweld en radicalisering. Vaak gaat het om fundamentele vragen als: Wat is een consultatiebureau, hebben Nederlanders allemaal hetzelfde geloof, wat moet je doen als je ziek bent, is wapenbezit toegestaan of strafbaar, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten? Hoe gaan Nederlanders met elkaar om? De antwoorden op al deze vragen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar voor nieuwkomers niet.

De eerste groep startte op 21 november. In drie dagen tijd hebben zij, onder leiding van dhr. Azizi – trainer van VluchtelingenWerk - in vogelvlucht kennis kunnen nemen van de Nederlandse gebruiken, waarden en normen.