TEXEL - Vrijdag 3 november was de feestelijke start van het Noodhulpteam Texel. Eerder dit jaar is het SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) opgehouden te bestaan en gaat het nu verder als Noodhulpteam Texel. Het team bestaat uit vrijwilligers van Texel die snel ter plaatse kunnen komen bij een incident.

Nederlandse Rode Kruis

Het Noodhulpteam is onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis en wordt ingezet bij grote incidenten. Zij richten zich dan op de verzorging van licht gewonden. Daarnaast wordt er voor Texel al bij kleinere incidenten een beroep gedaan op de ondersteuning van het Noodhulpteam in tegenstelling tot wat op de vaste wal gebruikelijk is. Texel heeft twee ambulances ter beschikking en de hulp vanuit de rest van de regio neemt meer tijd in beslag vanwege de overtocht met de boot.

Assistentie bij zwaar gewonden

Aanvullend kan het team waar nodig de ambulancedienst assisteren in de behandeling van zwaar gewonde slachtoffers. Het team beschikt sinds de zomervakantie over een nieuw voertuig met een uitgebreide uitrusting. Het team heeft deze extra (medische) materialen voor grote en/of langdurige incidenten.

Landelijk model Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB)

In de uitwerking van het operationeel optreden is nauwe aansluiting gezocht bij het landelijke model GGB (Grootschalig Geneeskundige Bijstand), zoals dat op de vaste wal wordt gehanteerd. Alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben een GGB-organisatie opgetuigd, bestaande uit calamiteitenteams van de Regionale Ambulance Voorziening, noodhulpteams van het Nederlandse Rode Kruis en Mobiele Medische Teams vanuit Traumacentra. Zij zorgen er samen voor dat alle gewonden van een groot incident zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen.

Feestelijk tintje

Burgemeester Michiel Uitdehaag, Martin Smeekes (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) en Carine Miras, (bestuurder Nederlandse Rode Kruis) waren aanwezig bij de officiële start van het Noodhulpteam.