Natura 2000-beheerplannen Waddengebied definitief vastgesteld

Door Redactie op Dinsdag 13 december 2016 10:02  Algemeen  gebieden


Natura 2000-beheerplannen Waddengebied definitief vastgesteld

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de vijf Waddeneilanden. Voor deze gebieden zijn beheerplannen opgesteld met een looptijd van zes jaar. De beheerplannen voor het Waddengebied zijn nu definitief vastgesteld.

In de link is het hele persbericht met hierbij ook informatie over het instellen van beroep.