De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de vijf Waddeneilanden. Voor deze gebieden zijn beheerplannen opgesteld met een looptijd van zes jaar. De beheerplannen voor het Waddengebied zijn nu definitief vastgesteld.

In de link is het hele persbericht met hierbij ook informatie over het instellen van beroep.