TEXEL - Help mee met het in kaart brengen van de aantallen plastic korrels in het vloedmerk van de Waddenzee en de Noordzeestranden! Deze oproep komt van professor Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen. Speciaal voor dit doel is de website Waddenplastic gelanceerd, waar op eenvoudige wijze resultaten kunnen worden ingevoerd.

Aanleiding
Na het overboord slaan van de containers van de MSC Zoë werden heel veel plastic korrels gevonden op de stranden van de oostelijke Waddeneilanden. Dit was de aanleiding om het project te starten. Inmiddels hebben de onderzoekers van verschillende eilanden gehoord dat dit soort korrels al heel lang in het vloedmerk liggen. Daarom willen ze nu de hele omvang van het probleem in kaart brengen. Ze hopen op veel metingen over het hele waddengebied tot en met de kop van Noord-Holland.

Hoe meedoen
Het vloedmerk is de lijn van aangespoeld materiaal die achterblijft op het strand na hoog water. De instructie om mee te doen is eenvoudig:
– Kies en volg een vloedmerklijn en doe, zolang je zin hebt, elke 10 meter een meting.
– Schat in een vierkantje van ongeveer 40×40 cm hoeveel plastic korrels er liggen. Graaf ook in het vloedmerk.
– Kijk of er ander plastic ligt en of er grotere stukken plastic liggen in een cirkel van 5 meter rond het meetpunt.

De werkwijze wordt duidelijk uitgelegd in een instructievideo.

Invoeren
Het aantal plastic korrels per stukje vloedmerk kan ingevoerd worden op de website Waddenplastic . Door de waarneming te koppelen aan de locatie, krijgen de wetenschappers inzicht over hoe de zeestromen lopen en waarheen vervuiling getransporteerd wordt. Ook waarnemingen van plekken zonder korrels zijn van belang! De onderzoekers zijn niet alleen geïnteresseerd in de verspreiding in de ruimte, maar ook in de tijd. Er spoelen namelijk nog steeds korrels aan.

Doel onderzoekHet doel van het project is om de verspreiding van de korrels in kaart te brengen en over de tijd te volgen. Hiermee willen de onderzoekers in de eerste plaats bijdragen aan het efficiënt opruimen van de korrels door de plekken waar ze het meeste liggen te identificeren. Daarnaast kan de kaart dienen als startpunt voor vervolgonderzoek wat door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Waddenacademie wordt ontwikkeld. Hoe meer mensen meedoen, hoe nauwkeuriger de kaart wordt. Combineer een wandeling over het strand of langs de waddendijk dus eens met het invoeren van een paar meetpunten!