TEXEL - In de serie winterlezingen over de dieren van het wad, is het op donderdag 12 maart de beurt aan de vogels. NIOZ-onderzoekers Roos Kentie en Allert Bijleveld delen het podium om het samen antwoord te geven op de vraag 'Wat doen steltlopers en meeuwen in het waddengebied?' Hun lezing begint om 20 uur bij Ecomare.


Als vogelonderzoeker heb je geregeld je onderzoeksobject in handen. Om te ringen, te wegen en te meten, of om hem een zender om te doen. De onderzoekers kennen de dieren individueel. Zo worden de hier geringde kanoeten teruggezien in Mauritanië en komen de meeuwen op hun vaste plek terug om te broeden.


Roos Kentie werkt samen met Kees Camphuysen aan het langlopende meeuwenonderzoek. In de duinen bij paal 9 volgen ze intensief de daar broedende zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Het broedsucces, de groei van de kuikens, het voedsel dat ze krijgen, alles wordt bijgehouden. Het onderzoek van Roos richt zich daarnaast op de ontwikkelingen in de meeuwenpopulatie door veranderde voedselbeschikbaarheid. Doordat de vissersboten hun bijvangst tegenwoordig niet meer overboord mogen zetten, komt er minder eten beschikbaar voor de meeuwen die gewend zijn om hun kostje rond de kotters bij elkaar te scharrelen.


Gedragsbioloog Allert Bijleveld onderzoekt al jaren verschillende vogelsoorten waaronder de kanoet. Een deel van de vogels krijgt een zender om. Hierdoor komt Allert veel te weten over het gedrag van de individuele vogels. Daar blijkt behoorlijk wat variatie in te zitten! De ene kanoet vliegt binnen een etmaal de hele Waddenzee over, de ander blijft veel meer op een plek. Op de wadplaten eten de vogels nonnetjes en kleine kokkels. De hoeveelheid energie die dit kost en die het oplevert, zijn ook onderdeel van Allerts onderzoek. Welke keuzes moeten de vogels maken om zo efficiënt mogelijk aan hun voedsel te komen?


De lezing van Allert en Roos is op donderdag 12 maart om 20 uur. De toegang bedraagt € 5,- inclusief koffie/thee in de pauze. Graag contant geld meenemen, pinnen is helaas niet mogelijk. De winterlezingen worden georganiseerd door Ecomare en het Koninklijk NIOZ.