TEXEL - Tijdens het ontleden van de vinvis op het strand ontdekten biologen dat er een stukje van het neusschot van het skelet was afgebroken. In de nabije omgeving van het skelet werd gezocht, maar niets gevonden. De kans was natuurlijk groot dat het puntje al eerder was afgebroken en ergens on de Noordzee verloren was gegaan. Groot was dan ook de vreugde toen twee Texelse kinderen, Ian en Myrthe Schrama, het ontbrekende stuk een stuk verder op het strand vonden. Echt een topvondst!

Compleet
Hoewel de aangespoelde vinvis al een tijdje dood was en op zee waarschijnlijk door een schip geraakt is, was het kadaver nog redelijk vers en het skelet bijzonder compleet. Vooral in de flank waren botten gebroken, waardoor wat flintertjes verloren zijn gegaan. Preperateur Chris Walen zal deze moeten repareren. Wanneer er een stukje mist, wordt er een reconstructie gemaakt. Gelukkig zal dit nu voor het neusschot niet nodig zijn. Dankzij de vondst van Ian en Myrthe is het helemaal compleet.

Zeereus
Een gewone vinvis op het Nederlandse strand is heel erg bijzonder. Gewone vinvissen komen over de gehele wereld voor, maar meestal niet in ondiepe zeeën als de zuidelijke Noordzee. Het is de op één na grootste walvis op aarde. Vrouwtjes kunnen 23 meter lang worden. De vinvis die dood op het Texelse strand aanspoelde was bijna 19 meter lang. Het was een vrouwtje van ongeveer 40 jaar oud. Gewone vinvissen kunnen tot wel honderd jaar oud worden. Volgens de laatste schattingen zijn er zo’n 60 tot 90 duizend gewone vinvissen.