TEXEL - Dinsdag 23 april starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Emmalaan in Den Burg. De weg vanaf de rotonde Pontweg tot aan de afslag naar het gemeentehuis krijgt onder andere een nieuw wegdek bestaand uit klinkerverharding. Ter hoogte van de kruising Beatrixlaan, Elemert en Emmalaan wordt een nieuwe rotonde aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Vries & van de Wiel. Met de herinrichting wil de gemeente van de Emmalaan weer een veilige en mooie doorgaande weg maken.

Bewoners welkom op inloopavond
Dinsdag 16 april organiseert aannemer de Vries & van de Wiel een inloopavond in het Stayokay over de herinrichting van de Emmalaan. Bewoners en andere belanghebbenden zijn van harte welkom. De inloopavond is van 18.30 uur tot 20.30 uur. Gemeente Texel en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden, fasering en verkeersomleidingen.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden, rondt de aannemer de laatste fase naar verwachting in april 2020 af. De fasering en planning van de werkzaamheden zier er als volgt uit:

  • Fase 1 & 2: 23 april – 12 juli 2019. Tijdens de zomervakantie, van 13 juli 2019 tot en met 11 augustus, zijn er geen werkzaamheden.
  • Fase 3, 4 & 5: 12 augustus – 20 december 2019. Tijdens de kerstvakantie, van 21 december tot en met 5 januari 2020, zijn er geen werkzaamheden.
  • Fase 6 & 7: 6 januari 2020 – 6 april 2020.

Tijdelijke verkeersomleidingen
Tijdelijke verkeersomleidingen zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo veilig en spoedig mogelijk kunnen verlopen. De aannemer plaatst de omleidingsborden voor aanvang van elke nieuwe fase, zodat bewoners en bedrijven tijdig op de hoogte zijn van de omleidingsroutes. De omleidingsroutes worden ook gepubliceerd in de BouwApp en https://www.texel.nl/werkaandeweg.

Op de hoogte via BouwApp
Om belangstellenden op de hoogte te houden van het laatste nieuws, maakt de aannemer gebruik van de ‘BouwApp’. Deze app is eenvoudig te downloaden in de appstore en te gebruiken. Ook kunnen via deze app vragen, meldingen en klachten over de werkzaamheden worden ingediend.

Wekelijks inloop woensdagochtend
Ook is er elke woensdag een inloopochtend tussen 08:00 en 13:00 uur in de bouwkeet op het terrein van Schietsportvereniging Texel. U kunt ook een afspraak maken met Willem Koning, omgevingsmanager van De Vries & van de Wiel, via telefoonnummer: 06 – 363 363 69.