TEXEL - Wie vaak langs het strand loopt en goed kijkt, heeft veel kans om een bot uit de ijstijd te vinden. Abie en Dick Bruinenberg uit Heerenveen vonden op 8 augustus bij paal 15 alweer hun zesde bot: een stuk rib, vermoedelijk van een steppewisent. Het bot komt uit de laatste ijstijd en is waarschijnlijk ongeveer 25.000 jaar oud.

Botten

Dick en Abie Bruinenberg komen al sinds 1974 graag naar Texel. Ze zoeken dan ook altijd op het strand naar bijzondere dingen, waaronder botten. Eerder hebben ze al twee kiezen en een schouderblad van een steppewisent gevonden op het Texelse strand, en ook nog kiezen van een edelhert en een mammoet. Ze letten bij het zoeken op de donkere kleur die de botten uit de laatste ijstijd meestal hebben.

Noordzee

De Noordzee is lang niet altijd zee geweest. In de laatste ijstijd, bijvoorbeeld, was het Noordzeegebied bedekt met een grasvlakte met en hier en daar bos. We noemen dit de mammoetsteppe. Naast steppewisenten graasden er paarden, wolharige neushoorns en mamoeten op de vlakten, terwijl hertachtigen zich waarschijnlijk ophielden in de meer beboste lagere gebieden. De botten van deze dieren zijn nu nog steeds op de zeebodem te vinden. Vissers krijgen ze soms in hun netten, of ze komen op het strand terecht wanneer zand van de zeebodem wordt gebruikt voor het verbreden van het strand.

Enthousiast

Abie en Dick wisten precies hoe je zulke botten moet behandelen: eerst een maand in een emmer zoet water leggen om het zout eruit te laten trekken en dan drie keer insmeren met verdunde houtlijm. We hoefden ze echt niet meer aan te sporen om te blijven zoeken. Dat zouden ze zeker doen, na zoveel succes. Leuk om zoveel enthousiasme te zien!