TEXEL - Sinds donderdag 1 december 2016 is duidelijk dat er vogelgriep heerst onder watervogels op Texel. Op 30 november zijn 15 dode watervogels gevonden in natuurgebied Waalenburg, de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de vogels onderzocht en geconstateerd dat vogelgriep de doodsoorzaak is. Het vogelgriepvirus breidt zich uit, inmiddels zijn er bijna 450 dode watervogels opgeruimd. Het wandelpad in Waalenburg is afgesloten om onnodige verstoring en verspreiding van het virus te voorkomen De meeste dode vogels zijn gevonden in Waalenburg, maar inmiddels worden ook op andere locaties dode vogels gevonden. Uitgangspunt van het NVWA is dat 20 km rondom de besmettingshaard (Waalenburg) het gebied  wordt aangewezen als besmet gebied. Voor Texel geldt dit dus voor het hele eiland.

Blijf dode vogels melden, honden aan de lijn

Het is van groot belang dat alle dode vogels met het vogelsgriepvirus snel opgeruimd worden om verdere verspreiding tegen te gaan. Daarom blijft het belangrijk om dode vogels zo snel mogelijk te melden bij de gemeente via 140222 (ook buiten kantoortijden). Ook kunt u een melding doen via vogelgriep@texel.nl.