OUDESCHILD - De rechtbank Noord-Holland heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een rij-ontzegging van 1 jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oudeschild op 26 oktober 2017. Een 95-jarige vrouw is op 5 november 2017 overleden aan de gevolgen van de verwondingen die zij door het ongeval had opgelopen.


De verdachte reed op de Schilderweg in een Shovel. De verdachte zag dat vanuit de andere richting een auto aan kwam rijden. Toch sloeg hij linksaf naar de inrit van een weiland. Hij gaf daarbij geen richting aan. De bestuurder van de auto kon de Shovel niet meer ontwijken en reed tegen de Shovel aan. Het 95-jarige slachtoffer zat als bijrijder in de auto en had door het ongeval ernstige verwondingen opgelopen. Tien dagen later is zij overleden.

Straf
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat uit onderzoek door een psycholoog is gebleken dat de verdachte een ernstige verstandelijke beperking heeft. Hij zal nooit zelfstandig kunnen functioneren en zijn hele leven afhankelijk zijn van hulp van anderen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte de verkeerssituatie niet goed heeft kunnen inschatten en dat hij daarom verminderd toerekeningsvatbaar is.

Volgens de psycholoog is de kans op herhaling klein, maar dat vindt de rechtbank niet. Juist in het verkeer komen onverwachte en niet te vermijden situaties voor. De verdachte kan door zijn beperking daar onvoldoende passend op reageren.

De rechtbank vindt het daarom in het belang van de verkeersveiligheid nodig dat een rij-ontzegging wordt opgelegd. Hoewel het hier om een zeer ernstig ongeval gaat met dodelijke afloop, legt de rechtbank vanwege de ernstige verstandelijke beperking van de verdachte geen andere straf op.

Onderzoek CBR
De verdachte heeft een trekkerrijbewijs. Op verzoek van de rechtbank heeft het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) onderzocht of de verdachte geschikt is om zo´n rijbewijs te hebben. Volgens dat onderzoek is dit het geval. Hij zal dus in de toekomst weer over een trekkerrijbewijs kunnen beschikken. Het CBR bepaalt namelijk of iemand geschikt is om te rijden. De rechtbank kan in een strafzaak alleen een tijdelijke rij-ontzegging opleggen.